Конструкции

Конструкциите включват навеси, покриви, метални халета, стълби, стълбищни клетки

Машини и системи

Още през 19 век, с навлизането на парната машина в редица производства, на Стария ко

Лодкостроене

„Ди Ай Лоджик” ООД предлага един добър набор от плавателни съдове, които може д

Разполагаме със съвременни машини, производствена техника – последна дума на научните технологии и високо квалифициран персонал. Тези предпоставки ни правят едни от водещите производители на автоматичното оборудване за хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост в България.

 

 

 

Конструкции

Конструкциите включват навеси, покриви, метални халета, стълби, стълбищни клетки и фасади. Навесите и сениците изработени от „Ди Ай Лоджик” ООД са с метален скелет и полимерни плоскости. Те […]

Машини и системи

Още през 19 век, с навлизането на парната машина в редица производства, на Стария континент Европа възникват множество протести и възстания на работници срещу машините. Нововъведенията дават възможност […]

Други продукти

В този раздел са включени различните видове ремаркета за лодки, за добитък, както също и рекламни съоръжения, хидравлични платформи за повдигане и преодоляване на денивелация, манипулационни маси. Към […]