Други продукти

130120101215В този раздел са включени различните видове ремаркета за лодки, за добитък, както също и рекламни съоръжения, хидравлични платформи за повдигане и преодоляване на денивелация, манипулационни маси. Към тях „Ди Ай Лоджик” ООД предстои да произведе и да добави още други продукти, които да задоволяват потребностите на личното стопанство, бизнеса, медицината и селското стопанство.

Като всички нови продукти ще бъдат включени на настоящия сайт.