Кои сме ние

 ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ

Ди Ай Лоджик” ООД не иска да получава конфиденциална или нелегална информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други преписки ( „Съобщения“), излъчени или изпратени чрез този сайт ще се считат за не конфиденциални и не са предмет на права.„Ди Ай Лоджик” ООД няма никакви задължения по отношение на тези съобщения. „Ди Ай Лоджик” ООД и оторизираните хората ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, разгласяват, да се включат и да използват по други начини съобщенията и всички съдържащи данни, изображения, звуци, текстове и т.н., за каквито и да било други търговски и нетърговски цели. Процесиге свързани с изпращането на лична информация, с която вие целите да получите някакви продукти или услуги от „Ди Ай Лоджик” ООД, е под закрилата на Онлайн декларацията за поверителност на българското законодателство. Вие нямате правото да изпращате към този уеб сайт незаконна, клеветническа, убидна, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на българското законодателство.

ВНИМАНИЕ! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБ САЙТА НА Ди Ай Лоджик” ООД. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩА- ТА ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА ОЗНАЧАВА СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НАПУСНЕТЕ ТОЗИ САЙТ.

1. Използване на сайта.

Ди Ай Лоджик” ООД дава правото да разгледате и да заредите неща от този уеб сайт („Сайт“) само за лична, некомерсиална цел. Това ще ви спести всички претенции за авторски права и съответните символи, както и тези, които принадлежат към други кореспондиращи копия. Структурата и материалите в този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, разпространени или разпределени за всяка публична или търговска цел. Използването на материали от Сайта в друг уеб сайт или компютърна мрежа с друга цел е забранено. Материята на този сайт е под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана употреба, която може да наруши авторски права или законодателство на търговски марки. Ако нарушите тези условия, вие губите автоматично правото да използвате този Сайт и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или печатни материали.

2. Права и задължения.

Материалите, същността (включващи и софтуера) са ограничени до изрично посочените условия за тях без никаква гаранция, включително търговски ориентирана към резултатите, както и към интелектуалната коректност като такава. Задълженията на Ди Ай Лоджик” ООД са свързани с продуктите и услугите, които се управляват от съответните договори и споразумения. Също така Ди Ай Лоджик” ООД не гарантира точността и пълнотата на материалите, софтуера или услугите по този Сайт. Ди Ай Лоджик” ООД може да промени материалите, услугите, цените на предлаганите продукти без предупреждение и по всяко време. Материалите и услугите в този Сайт може и да са остаряли, но Ди Ай Лоджик” ООД не се ангажира с тяхното актуализиране.

3. Отговорнос и ограничения.

 Ди Ай Лоджик” ООД, неговите доставчици или трети лица, споменати в този Сайт не притежават отговорност при никакви обстоятелства за никакви щети (включително, но не само щети от пропуснати възможности, ползи, загуба на информация или бизнес прекъсване), резултат от употребата, невъзможността за употреба или резултати от използването на този сайт, други уеб сайтове, свързани с този сайт или на материята, информацията и услуги във всяка от тях, независимо дали причината е гаранция, договор, нарушение на права или друга нормативна материя, независимо от наличието или липсата на предупреждение за Ди Ай Лоджик” ООД за възможността за настъпили такива щети. При използване на всеки въпрос, информация или услуги от тези резултати на сайта в необходимостта от обслужване, ремонт или правилното оборудване или обновяване на информацията, можете да предприемете всички свързани с тях разходи. Съответният закон не може да разреши, изключи или ограничи евентуалните или редовни щети, затова тези ограничения и изключения може да не се отнасят до вас.

4. Информация за потребителите.

 „Ди Ай Лоджик” ООД не иска да получава конфиденциална или ограничена информация от вас чрез Сайта. Всички данни, информация и други съобщения („Съобщения“), излъчени или изпратени чрез този сайт ще се считат за неконфединциални и които не са предмет на права. Ди Ай Лоджик” ООД няма никакви задължения по отношение на тези съобщения.Ди Ай Лоджик” ООД и оторизираните хората ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, разгласяват, да се включат и да използват по други начини съобщенията и всички съдържащи данни, изображения, звуци, текстове и т.н., за каквито и да било други търговски и нетърговски цели. Производството с личната идентификационна информация, която ви изпращат до Ди Ай Лоджик” ООД и се стремите да получите някакви продукти или услуги, е под закрилата на Онлайн декларацията за поверителност на Ди Ай Лоджик” ООД. Не е нужно правото да изложи или изпращане към или от този уеб сайт на незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на българското законодателство.

5. Препратки към Сайта на Ди Ай Лоджик” ООД.

Вие имате право да правите препратки към Сайта на Ди Ай Лоджик” ООД от други сайтове, но само ако спазвате условията и Указанията за направата на препратки и спазвате българското законодателство съгласно приложимите закони.

6. Търговски марки.

Ди Ай Лоджик” ООД, както и имената на продуктите на „Ди Ай Лоджик” ООД, описани тук, са търговски марки и / или марки на услуги или регистрирани марки и / или марки на услуги на „Ди Ай Лоджик” ООД. Други наименования на продукти и фирми, споменати тук, са търговски марки и / или марки на услуги на съответните им собственици.

7. Общи бележки

 Ди Ай Лоджик” ООД не декларира, че материалите и услугите в този Сайт са подходящи и достъпни извън България и така достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Не са ви необходими права за износ или реекспорт на материали и услуги в този сайт, копия и адаптации на тях в нарушение на действащите закони и ограничения, както и Ди Ай Лоджик” ООД може да преразгледа настоящите Общи условия по всяко време и да актуализира тази публикация. Трябва да посетите тази страница, за да се проверите до актуални термини, защото те са обвързващи за вас. Някои клаузи на тези условия могат да бъдат подтиснати от други, специално създадени такива, които се срещат на други страници на сайта.

8. Начини за създаване на препретки към Сайта на Ди Ай Лоджик” ООД.

Сайтове, които създават препратки към Уеб сайта на Ди Ай Лоджик” ООД:

  • Могат да показват съдържанието на Сайта, но не и да го коригират или копират.

  • Не трябва да създават рамки в браузъра или граници около съдържанието на Ди Ай Лоджик” ООД.

  • Не трябва фирмата да бъде представяна в неприятна светлина, че Ди Ай Лоджик” ООД

    се налага или че нейните продукти се препоръчват.

  • Не трябва да представят погрешно отношенията си с Ди Ай Лоджик” ООД.

  • Не трябва да се дава невярна информация за продуктите или услугите на Ди Ай Лоджик” ООД.

  • Не трябва да се използва логото на Ди Ай Лоджик” ООД без разрешението на Ди Ай Лоджик” ООД.

  • Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, която е подходяща за всички възрастови групи.

За нас

 „Ди Ай Лоджик” ООД е основана през 2006 г. в град Кърджали. Ние разполагаме с най-съвременно оборудване и високо квалифициран персонал, който ни прави едни от водещите производители на автоматичното оборудване за хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост в България.

Какво произвеждаме

Ние произвеждаме пълно оборудване за преработка на месо, преработка на мляко и други производители.

Какво предлагаме

Ние предлагаме пълни решения за автоматизация и гледане на параметрите на различни технологични процеси.

Партньори

Наши партньори са Wurth-България, WAGO, Moeller-България и много други от водещите компании в областта. Това ни прави предпочитан партньор на много фирми в България и други страни в Европейския съюз.

Млекопреработвателната промишленост

Линия за производство на кашкавал, състояща се от производство на сирене, прес-колички, източващ барабан и формировъчна единица за кашкавал.

-Производство на сирена

-Източващи барабани

-Формировъчна единица за кашкавал

-Зреене на кашкавал, съхранение и стелажи.

Месопреработвателна промишленост

Одиране на говеда, обезкостяване, подгодовка и изработване на местни продукти, подготвителна линия състояща се от клетки, поточна линия, тръби, асансьори и преси.

– Стоманени клетки за добитък

– Поточна линия за обелване и обезкостяване на месото

– Шлифоване на месото и изработване на колбасарски единици

Химическа промишленост

Калцит

захранване и дозиране на смеси,

– линии за автоматично пълнене на малки и големи пакети, състояща се от стоманени силози,

– автоматични дозатори,

– роботизирани пълначни дюзи и поточна линия за пълен пакет.

Стоманени силузи

Поточна линия за пълнене на пакети

Роботизирани пълначни дюзи

Управляващ блок

Метални конструкции

Метални конструкции – халета

Метални конструкции – твърдо вита стълба

Кухненско оборудване от неръждаема стомана и шкафове от неръждаема стомана

Вентилационни турбини

Метални стелажи

Бетонна изолация от мухъл и влага

Технологични процеси и автоматизация

Плазмено рязане на метали

Ние разполагаме с точна съвременна апаратура за плазмено рязане на метали, с възможност да задоволи и най-взискателните клиенти.

Наши инжинеринг партньори са:

ATLAS – Млечни продукти, зреене и съхранение на сирене и кашкавал в стелажи от неръждаема стомана.

Каолин АД. – Пълнене на голям пакет и монтаж на поточна машина за пълнене и запечатване на пакета.

ФОРНЕТТИ-България ООД – неръждаемо кухненско оборудване.

Андезит ООД – Бетонна изолация от мухъл и влага.

Община Кърджали – Метални конструкции.

Контакти:

тел: 0361/ 6 – 12 – 15

е-поща: dilogic@abv.bg

http://dilogic.eu/

Пощенски адрес:

гр. Кърджали

Индустриална зона – Юг

Ди Ай Лоджик” ООД

п.к. 6600

 „Ди Ай Лоджик” ООД– Ние произвеждаме пълно оборудване за преработка на месо, преработка на мляко и обслужваме други производители и тяхното нестандартно оборудване. Предлагаме пълни решения за автоматизация и разглеждане на параметрите на различни технологични процеси.

автоматизация, машини, метали, рязане на метал, плазмено рязане, компоненти изработени по поръчка, изработени по поръчка машини, промишленост, оборудване, неръждаема оборудване, кухненско оборудване, технологични процеси, метални конструкции, антре, химическата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, промишленост, фармацевтична промишленост, автоматизирано оборудване, автоматизирано производство и оборудване, метални стелажи, стелажи от неръждаема стомана, проект, схема, строителство, бетонови отливки, щампи, бетонни щампи предпазващи от влага и мухъл, роботизация.