Конструкции

Конструкциите включват навеси, покриви, метални халета, стълби, стълбищни клетки и фасади.

avtomivka_1Навесите и сениците изработени от „Ди Ай Лоджик” ООД са с метален скелет и полимерни плоскости. Те служат за съхранение на машини, съоръжения, суровини, стока и хора от метеорологичните капризи на времето. Наши продукти има направени в множество автомивки, „Пазарът на производителите“ в гр.Кърджали, такива ползват много средни и малки предприятия страната, които са наши клиенти.

Металните халета са вид готови, сглобяеми конструкции, които поемат функциите на временни 15092007136или постоянни цехове на отделни предприятия. Те са практични и удобни за бизнеса. Позволяват на хората работещи в тях да бъдат на закрито.

2014-04-30-516Стълбите и стълбищните клетки са също метални конструкции, които могат да намерят приложение, както в обществени и частни сгради, така и в стопански помещания.