Контакти

Контакти:

тел: 0361/ 6 – 12 – 15

е-поща: dilogic@abv.bg

http://dilogic.eu/

Пощенски адрес:

гр. Кърджали

Индустриална зона – Юг

Ди Ай Лоджик” ООД

п.к. 6600