Лодкостроене

lodki

Ди Ай Лоджик” ООД предлага един добър набор от плавателни съдове, които може да отговори на почти всички изисквания за предвижване, риболов и бизнес в сладководни водоеми, реки, езера и язовири. Не напразно, бяхме наречени от медиите „Коръбостроителите от Източните Родопи“.

Катамараните с извънбордов двигател за производство на аквакултури, за бизнес, за отдих и туризъм, както и миникатамаранът са надеждни и нямат аналогично произвоство в България. Има и голям потребителски интерес и към рибарската лодка, която е един добър и сигурен плавателен съд.

За в бъдеще фирмата ще се развива в тази насока и ще търси пазар за своите все по-добри и съвременни катамарани и лодки. Ние работим за удобството и бизнесразвитието на своите клиенти.