Машини и системи

korekciaОще през 19 век, с навлизането на парната машина в редица производства, на Стария континент Европа възникват множество протести и възстания на работници срещу машините. Нововъведенията дават възможност да се произвежда по-евтино и по-качествено съответния продукт, но и предизвикват освобождаването на множество работници и предизвикват безработица в големи мащаби.

С въвеждането на поточната линия на Хенри Форд в САЩ през 20 век, съвременните производители не биха могли да бъдат конкурентноспособни без подобна автоматизация на работния процес. През настоящият 21 век, в производството навлизат не само пълното автоматизиране и роботизиране, но и цифровите системи и компютъризацията. Създават се цели роботизирани цехове за производство на какво ли не.

Ди Ай Лоджик” ООД е една от най-добрите фирми за автоматичното оборудване на хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост в България. Създадена през 2006 година в гр.Кърджали, тя разполага с високо квалифициран персонал и съвременно оборудване, което е последна дума на техниката.

По поръчка изработваме машини, системи и автоматизация за преработка на месо, за преработка на млеко и производство на различни млечни продукти, както и машини за изработването на разлни продукти в химическата и хранителновкусовата промишленост.

Млекопреработвателната промишленост

2012-12-29-030Линия за производство на кашкавал, състояща се от производство на сирене, прес-колички, източващ барабан и формировъчна единица за кашкавал.

-Производство на сирена

-Източващи барабани

-Формировъчна единица за кашкавал

-Зреене на кашкавал, съхранение и стелажи.

 

Месопреработвателна промишленост

Одиране на говеда, обезкостяване, подгодовка и изработване на местни продукти, подготвителна dsc07805-copyлиния състояща се от клетки, поточна линия, тръби, асансьори и преси.

– Стоманени клетки за добитък

– Поточна линия за обелване и обезкостяване на месото

– Шлифоване на месото и изработване на колбасарски единици

 

 

20160513_102600Химическа промишленост

Калцит

захранване и дозиране на смеси,

– линии за автоматично пълнене на малки и големи пакети, състояща се от стоманени силози,

– автоматични дозатори,

– роботизирани пълначни дюзи и поточна линия за пълен пакет.