Конструкции

Конструкциите включват навеси, покриви, метални халета, стълби, стълбищни клетки и фасади.


Навесите и сениците изработени от „Ди Ай Лоджик” ООД са с метален скелет и полимерни плоскости. Те служат за съхранение на машини, съоръжения, суровини, стока и хора от метеорологичните капризи на времето. Наши продукти има направени в множество автомивки, „Пазарът на производителите“ в гр.Кърджали, такива ползват много средни и малки предприятия в страната, които са наши клиенти.

Металните халета са вид готови, сглобяеми конструкции, които поемат функциите на временни или постоянни цехове на отделни предприятия. Те са практични и удобни за бизнеса, като позволяват работа на закрито.

Стълбите и стълбищните клетки са метални конструкции, които могат да намерят приложение, както в обществени и частни сгради, така и в стопански помещания.


Навеси, покриви и сеници

Метални халета

Фасади

Стълби и парапети