Лодкостроене

Ди Ай Лоджик” ООД предлага един добър набор от плавателни съдове, които може да отговори на всички изисквания за предвижване, риболов и бизнес в сладководни водоеми, реки, езера и язовири. Не напразно, бяхме наречени от медиите „Корабостроителите от Източните Родопи“.

Катамараните с извънбордов двигател за производство на аквакултури, за бизнес, за отдих и туризъм, както и миникатамаранът са надеждни и нямат аналогично произвоство в България. 

Катамаран за отдих и туризъм

Катамаранът е предназначен за кратки туристически плавания във вътрешни затворени водоеми:

  • плитководни крайбрежни води
  • малки езера и язовири
  • реки и канали от вътрешната водна мрежа на страната

Катамаран за изследователски цели

Катамаранът е предназначен за отглеждането на различни породи сладководни риби и миди във вътрешни затворени водоеми на Република България: