Хранително-вкусова промишленост

Млекопреработвателна промишленост

Оборудване за преработка и производство на млечни продукти – прясно мляко, кисело мляко, сирене, кашкавал и др.

Месопреработвателна промишленост

Оборудване за преработка и обработка на месо и местни продукти.