Автоматизация

Подготвяме и осъществяваме проекти за автоматизация на дискретното производство