Рекламни съоръжения

Техническо описание на мултипозиционен динамичен билборд

Задвижване

 • Следене на движението в реално време. Не са необходими външни сензори за позициониране на постерите или други детайли, фиксиращи изображенията.

 

Настройки и управление

 • Настройката и първоначалното позициониране на визиите става бързо и удобно чрез мултифункционален дисплей

panel-plc-bilboard

 • Запаметяване до 6 изображения

 • Вграден годишен таймер за управление на осветлението.

 • Възможност за синхронизиране на система от няколко съоръжения. Пълен синхрон с абсолютно еднакво времетраене на изображенията и едновременна смяна на постерите.

 • При отпадане на захранващото напрежение се запазват всички настройки, позиция и посока на съответния постер.

Размери

Външни размери на разработените конструкции:

Вариант А

Вариант Б

Широчина

1200 мм

3300

Височина

1800 мм

2300

Дебелина

160 мм

250

Преден панел

Поликарбонат

Поликарбонат

 • Тези конструкции са разработени и са подходящи както за вътрешни, така и за външни условия.

 • Възможност за разработка на динамични билбордове по размери и допълнителни изисквания на клиента.

 

Допълнителна информация:

 • 051120101471Необходимо захранващо напрежение за работата на съоръжението – Захранването трябва да е стандартно монофазно 220V/50Hz. Задължително заземено! Осигуряването на захранването до точното място на монтажа е задължение на клиента.

 • Ди Ай Лоджик” ООД не задължава клиента подмяната на изображения и програмирането на настройките да бъде извършвано от доставчика.

 • Допълнителни екстри:

 • 130120101215GSM мониторинг – Чрез GSM модем може да се следи за работния статус на съоръжението посредством SMS. Клиентът може да „запитва” съоръжението за работното състояние, както и системата може да изпрати съобщение с код за грешка.

 • UPS – Аварийно захранване, позволяващо работата на системата за определено време при внезапно прекъсване на захранването.

 

 

bilboard

 

 

 

 

 

 

 

dsc08007